,

Samling runt bordet

Personerna på kortet är från vänster: Margareta Persson, Dunderniss Margit, Meit Persson, Per-Erik Persson (Pelle), Hans Persson, Birgitta Torell. Kortet tag ungefär 1953.

Musikstund

fr.v sören boström?, måspers nils (Ryssa), anna-greta måsan britta påhls britta håll, o ? öhman

Gruppfoto

Lanzer Gunhild, Sarjons Inger, Ann-Margret Bälter,Erlandssons Barbro, Stenis Ingalill, Smis Rune, Ulla Nilsson
,

Hos Örjan Anna

Birgit Sundberg, Anna-Lisa Tjärnberg, Hinders Karin, Örjan Anna, Bond Johan, Anna-Greta Eriksson, Stig Eriksson, Sven-Arne Hedberg, Lasse Hedberg. Börje Tjärnberg, Ulla Tjärnberg, Birgitta Mårtensson

IOGT-ungdomar.

Fr.v. Bråmå Alice, Vibergs Anna-Britta, ?, Bond Erik (vid pennan), ?, Håll Nils.

Konfirmandträff

Längst fram till vänster sitter min mormor. Anna Gidlund, född Tolla-Anna från Bråmåbo.

Spelmän

Från vänster, Pelle Jakobsson, Svän-Johan, Backa Erik och Håll Nils.

Syjunta

från v. påhls maria, bond lina ,näsi greta (markus), ryss maria, karin håll, ryss anna, mamma åt glad rune brottare?? ,??, olans margit o näsi Johanna (markus)