Bild 1. Sollerö Missionsförsamling, predikanstbostaden.

Sollerö Missionförbund bildades 1889 på ett möte hos Nishans Per Hansson i Rothagen. Som ledare utsågs Krång Anders Larsson från Bengtsarvet. 1899 började missionshuset byggas och det invigdes 1900. Nils Jernberg, född 1837…

Vid missionshuset ca 1930

Övre raden från vänster, Okänd, Karin Hinders, Ruth Lafvas, Greta Jönsson, Karin Stolt, Karin Jans, Margit Lundén, Klara Dillnér Mittenraden från vänster, Bojan Hinders, Pastor Ivan Wiveig, Elsa Lafvas Nedre raden från vänster, Arne…
,

Anders Lundén

Anders Lundén (Svarf Olof Olsson) född 1877 8/9 Predikant och folkskollärare.
,

Kvinnligt fotbollslag på Sollerön

Från vänster bakre raden; Sol Mejt, Sörbu Greta, Sörbu Frida, Norins Ingrid, Stolt Inga. Mellanraden från vänster; Lilly Erlandsson, Karls Gerda, Karls Rut. Främre raden från vänster; Masjerk Karin, Anna Hallin, Stolt…
,

Hushållnings sällskapet

Styckningskurs. Bakre raden från vänster; Lill-Anna Bälter, Inga Åsbrink, Grömings Margit, Ågå Karin Markus, lärarinnan, Ingegerd Bond, Mittjäl Maria, Helny Brottare, Elsa Wik. Främre raden från vänster; Stjinnär…