Bild 1. Sollerö Missionsförsamling, predikanstbostaden.

Sollerö Missionförbund bildades 1889 på ett möte hos Nishans Per Hansson i Rothagen. Som ledare utsågs Krång Anders Larsson från Bengtsarvet. 1899 började missionshuset byggas och det invigdes 1900. Nils Jernberg, född 1837…

Vid missionshuset ca 1930

Övre raden från vänster, Okänd, Karin Hinders, Ruth Lafvas, Greta Jönsson, Karin Stolt, Karin Jans, Margit Lundén, Klara Dillnér Mittenraden från vänster, Bojan Hinders, Pastor Ivan Wiveig, Elsa Lafvas Nedre raden från vänster, Arne…
,

Anders Lundén

Anders Lundén (Svarf Olof Olsson) född 1877 8/9 Predikant och folkskollärare.