, ,

Anders Lejon´s hus i San Fransico

Kort till Mamma (Karin Persdotter född 1854, Bråmåbo) från Anders Leijon. "Detta är vårt nya hem hvar vi nu bo. Många hälsninga Anders"

“Hindersbudi”

Längst fram Bojan, Ingeborg Andersson född 1/10 1917 bakom står  hennes föräldrar Hinders Nils Andersson och Elin Andersson.