Nedre Lövberg

,
Nedre Lövberg. Bilden tagen från Ållanders-gard mot Ullup-gard. Stugan i nedre högra hörnet är gaveln på Mås-Andersas stugu. Mitt i bilden kan man också se den gemensamma brunnen.

Flintgard

,
Flintgard, Kansberg, Björka fäbodar. Fotograf Anders Åkernäs 1950-talet. Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Gambelgard

,
Gambelgard, Svenbacken, Björka fäbodar. Skradergard skymtar till vänster. Fotograf Anders Åkernäs 1940-50 talet? Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Svenbacken

,
Svenbacken, Björka fäbodar. Till vänster syns Gambelgard. Närmast till höger skymtar Duhlbogard. Längst bort till höger Skradergard. Fotograf Anders Åkernäs 1947 Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Skradergard

,
Skradergard, Svenbacken, Björka fäbodar. Gambelgard skymtar i bakgrunden. Fotograf Anders Åkernäs 1947 Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Skradergard

,
Skradergard, Svenbacken, Björka fäbodar. Gambelgard skymtar i bakgrunden. Fotograf Anders Åkernäs 1947 Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Svenbacken

,
Svenbacken, Björka fäbodar Till höger syns Gambelgard. Närmast till vänster skymtar Skradergard. Längst bort till vänster Duhlbogard. Fotograf Anders Åkernäs 1945 Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Gambelgard

,
Gambelgard, Svenbacken, Björka fäbodar. Närmast till höger Duhlbogard. Längst bort till höger Skradergard. Fotograf Anders Åkernäs 1945 Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Svenbacken

,
Svenbacken, Björka fäbodar. Gran klippt i fågelform av Bälter Anders Persson, som Ni kan se här. Till höger skymtar Gambelgard. Närmast till vänster Skradergard. Längst bort till vänster skymtar Duhlbogard. Fotograf Anders…

Flintgard

,
Flintgard, Kansberg, Björka fäbodar. Fotograf Anders Åkernäs 1944 Bilden tillhör Leksands lokalhistoriska arkiv.

Danielgard

,
Danielgard, Kansberg, Björka fäbodar. Fotograf Anders Åkernäs 1944 Bilden tillhör Leksands lokalhistoriska arkiv.

Danielgard

,
Danielgard, Kansberg, Björka fäbodar. Längst bort till vänster skymtar Måsangard. Längst bort i mitten skymtar Flintgard. Fotograf Anders Åkernäs 1944 Bilden tillhör Leksands lokalhistoriska arkiv.

Flintgard

,
Flintgard, Kansberg, Björka fäbodar. Vedboden till höger tillhör Danielgard. Fotograf Anders Åkernäs 1944 Bilden tillhör Leksands lokalhistoriska arkiv.

Svenbacken

,
Svenbacken, Björka fäbodar. Fågeln klippt av Bälter Anders Persson. Fotograf Anders Åkernäs 1942. Bilden tillhör Leksands lokalhistoriska arkiv.

Sarlarsgard

,
Sarlarsgard Björka fäbodar. Till vänster skymtar Kluckergard och Blixtgard. Fotograf Sixten Ferdman 1948

Kansberg

,
Vid en gårdsstädning på Flintgarden på 70-talet hittade vi delarna till skrindan och efter lite letande hade vi alla delarna för att sätta ihop en komplett höskrinda. Min morfar Bus Anders Olsson skänkte skrindan till ”gammelgården”…

Lövberg 1937

,
Från vänster; Norins Kisti, Rull Margit, Hinders Karin, Mångs Anna, Sturull Kisti, Rull Karolina Mårten Karin, Nishans Johanna och Lins Anna.

Prost Mejt

,
Smis Marita Andersdotter född 1846 6/11  i Flenarna Andra foton av Johan Öhman finns på Mora Bygdearkiv som ni hittar här. OBS! ANDRA UPPHOVSREGLER GÄLLER PÅ MORA BYGDEARKIV OBS!

Nedre Garberg 1911

,
Andra foton av Johan Öhman finns på Mora Bygdearkiv som ni hittar här. OBS! ANDRA UPPHOVSREGLER GÄLLER PÅ MORA BYGDEARKIV OBS!

Rossberg

,
Gata med kossor Andra foton av Johan Öhman finns på Mora Bygdearkiv som ni hittar här. OBS! ANDRA UPPHOVSREGLER GÄLLER PÅ MORA BYGDEARKIV OBS!

Nedre Lövberg

,
Andra foton av Johan Öhman finns på Mora Bygdearkiv som ni hittar här. OBS! ANDRA UPPHOVSREGLER GÄLLER PÅ MORA BYGDEARKIV OBS!

1921 Midsommar i Mångberg

,
Flickornas namn från vänster: Påls Karin Persson, Boslars Karin Persson, Flint Anna Nilsson, Trapp Anna Olsson, Emma Olsson, Håll Anna Nilsson, Trapp Maria Jönsson och Håll Karin Nilsson i Lövsalen på gården.

Fähusvägg

,
Fähusvägg med namn och bomärken i Flenarna