, ,

Besök i Kulåra från Nyby

1929. Foto: Håll Nils Mattson d.ä. Fotot är taget på Håll Nils gård i Kulåra, framför gammelstugan. 25 Kulårabor har här besök av 9 personer från Nyby, Lits socken i Jämtland. (Om utflyttningen till Nyby, se Sool-Öen 1974,…

1927 Nyby 100-årsjubiléum

År 1827 drog 13 familjer från Sollerön ut på en lång resa för att bli nybyggare i Jämtland. Det var dåvarande landshövdingen i Jämtlands län Michael von Törne som erbjöd nybyggarna, odlingsbar mark och skog, skattefrihet…

1927 Nyby

Ättlingar till Solleröfolk (Håll-släkt)