Märta

Kulär Märta Karles f. Karlsson

Fest

Ingvar, Stunis Oskar, Stunis Gunnar, Bock Verner, ? och Flintull Frida

Kristina

Kristina Djus ( Kristina Jönsson)

Mårten-Anna

Mårten-Anna, piga på kraftstation
Ryss Axels syster, Jerk Anna och Duhlbo Karolina