Gesundabergets toppstuga

Gesundabergets toppstuga

Flenarnas fäbod

Flenarnas fäbod

Sollerön 1962

Sollerön 1962

1960

1960

Mot Gesundaberget

Mot Gesundaberget

Flygfoto över Ryssa

Flygfoto över Ryssa

Sollerö Kyrkvallen

Sollerö Kyrkvallen

Sollerö kyrka

Sollerö kyrka

Sollerö kyrka

Sollerö kyrka

Ångbåtsbryggan

Ångbåtsbryggan

Gesundaberget

Gesundaberget

Flygfoto över Gesunda

Flygfoto över Gesunda

Flygfoto över Gesunda

Flygfoto över Gesunda

Majstången i Gesunda

Majstången i Gesunda

Parti från Sollerön

Parti från Sollerön

Stortallen

Stortallen

Toppstugan

Toppstugan

Toppstugan Gesundaberget interiör

Toppstugan Gesundaberget interiör

Vykort

Vykort

Sollerö skola

Sollerö skola

Örjangården

Örjangården

Kyrkogatan Mora

Kyrkogatan Mora

Björka

Björka

New York 1923

New York 1923

New York 1923

New York 1923

New York 1923

New York 1923

Folkskolan Sollerön

Folkskolan Sollerön

Vägparti i Gesunda med Lundgard

Vägparti i Gesunda med Lundgard

Main street Hennig, Minnesota

Main street Hennig, Minnesota

Flintgard

Flintgard

Gambelgard

Gambelgard

Svenbacken

Svenbacken

Skradergard

Skradergard

Skradergard

Skradergard

Svenbacken

Svenbacken

Björka fäbodar?

Björka fäbodar?

Gambelgard

Gambelgard

Svenbacken

Svenbacken

Flintgard

Flintgard

Danielgard

Danielgard