Axel Blixt föddes i Häradsarvet 14/11 1891. Han avled av hjärtfel endast 19 år gammal 18/3 1910.

,

Tre kvinnor

Kvinnan som står till höger på fotot kan vara Karin Skommar född Blixt