,

Missionärer

Bakom fotot står, Missionärer vid afguda tempel i Sangar, Indien
,

J A Hultman

Predikanten Johannes Alfred Hultman, född 1861 6/7 Småland. Emigrerade till Amerika 1869, återvände 1906.