,

Missionärer

Bakom fotot står, Missionärer vid afguda tempel i Sangar, Indien

J A Hultman

Predikanten Johannes Alfred Hultman, född 1861 6/7 Småland. Emigrerade till Amerika 1869, återvände 1906.
,

Bröllop?

Fotot taget 1908

"Nåtgard"

Smal inhägnad som från ladugården leder ut tull vägen.

Bron

Bron mellan Gesunda och Sollerön
,

Cykeltur

Kvinnan till höger, Påls Karin

Elly

Elly Holmström