”Nåtgard”

”Nåtgard”

Eldstad

Eldstad

Gammal ladugård

Gammal ladugård

Byväg i Gesunda

Byväg i Gesunda

Interiör

Interiör

Gamla stolar

Gamla stolar

Träskålar

Träskålar

Interiör

Interiör

Gård

Gård

Gård

Gård

Gård

Gård

Gammal uthuslänga

Gammal uthuslänga

Härbrä

Härbrä

Gammal brunn

Gammal brunn

Gammal brunn

Gammal brunn

Gård med uthus

Gård med uthus

Gård

Gård

Gård med förstukvist övervuxen av humle

Gård med förstukvist övervuxen av humle

Gård

Gård

Gård

Gård

Gård

Gård

Gård

Gård

Gård

Gård

Stort träd

Stort träd

Gård

Gård

Gård

Gård

Gård

Gård

En gran

En gran

Utsikt mot Utanmyra by från Bjersåkern

Utsikt mot Utanmyra by från Bjersåkern

Utsikt mot Utanmyra by från Bjersåkern

Utsikt mot Utanmyra by från Bjersåkern

Åkerväg

Åkerväg

Gammal ”åpålgard”

Gammal ”åpålgard”

Körsbärslund

Körsbärslund

Körsbärslund

Körsbärslund

Björkallé

Björkallé

Björkar mellan åkern och en åkerväg

Björkar mellan åkern och en åkerväg

Korta björkalléer finns flerstädes

Korta björkalléer finns flerstädes

Korta björkalléer finns flerstädes

Korta björkalléer finns flerstädes

Äppelträdsallé

Äppelträdsallé

Äppelträdsallé

Äppelträdsallé