Holger, Gunvor och Astrid

Holger, Gunvor och Astrid (född 1931) Björkqvist, barn till poststationsföreståndare Nils Björkqvist, Sollerön
,

Inger-Marja

Inger-Marja Kalén, gift Kalén Inger-Marja Jansson, (f Kalén) född 1937, är min mamma. Flyttade till Stockholm och gifte sig Jansson och fick två barn. Gick bort efter en längre tids sjukdom 1983.

Familjen Solin

Karl Albert Solin född 26/4 1903 hustru Mårten Anna Eriksson född 16/3 1903 döttrarna Annie och Aina

Fyra generationer

Flint Margit Andersdotter född 12/7 1862 Bond Anna Andersdotter född 25/2 1894 Margit Eriksson född 5/9 1916 Solveig Andersson

Mor och döttrar

Flint Margit Andersdotter född 12/7 1862 Från vänster bakre raden, Anna född 25/2 1894 Karin född 10/1 1897 Maria född 1/12 1899 Emma född 27/3 1904

Lisa och Emma

Anna-Lisa Eriksson född 14/3 1920 moster, Bond Emma Andersdotter född 27/3 1904

Syskonen från Mårtengården i Utanmyra.

Från vänster bakre raden, Mårten Anna Ersdotter född 6/1 1872 Mårten Maria Ersdotter född 26/6 1882 Mårten Karin Ersdotter född2/2 1870 Främre raden från vänster, Mårten Jöns Eriksson född 12/2 1866 Mårten…

Familjen Eriksson

Mårten Gustaf Eriksson född 12/6 1889 hustrun Bond Anna Andersdotter född 25/1 1894 Barnen, Anna-Lisa född 14/3 1920 (gift Tjärnberg) Margareta född 5/9 1916 (gift Andersson)