Holger, Gunvor och Astrid

Holger, Gunvor och Astrid (född 1931) Björkqvist, barn till poststationsföreståndare Nils Björkqvist, Sollerön

Familjen Solin

Karl Albert Solin född 26/4 1903 hustru Mårten Anna Eriksson född 16/3 1903 döttrarna Annie och Aina

Fyra generationer

Flint Margit Andersdotter född 12/7 1862 Bond Anna Andersdotter född 25/2 1894 Margit Eriksson född 5/9 1916 Solveig Andersson

Mor och döttrar

Flint Margit Andersdotter född 12/7 1862 Från vänster bakre raden, Anna född 25/2 1894 Karin född 10/1 1897 Maria född 1/12 1899 Emma född 27/3 1904

Lisa och Emma

Anna-Lisa Eriksson född 14/3 1920 moster, Bond Emma Andersdotter född 27/3 1904

Syskonen från Mårtengården i Utanmyra.

Från vänster bakre raden, Mårten Anna Ersdotter född 6/1 1872 Mårten Maria Ersdotter född 26/6 1882 Mårten Karin Ersdotter född2/2 1870 Främre raden från vänster, Mårten Jöns Eriksson född 12/2 1866 Mårten…

Familjen Eriksson

Mårten Gustaf Eriksson född 12/6 1889 hustrun Bond Anna Andersdotter född 25/1 1894 Barnen, Anna-Lisa född 14/3 1920 (gift Tjärnberg) Margareta född 5/9 1916 (gift Andersson)