Anders Fältgård född 24/2 1907

Anders

Anders Fältgård född 24/2 1907

Anders

Anders Fältgård född 24/2 1907

Anders

Anders Fältgård född 24/2 1907

Över ån

Från vänster, Anders Fältgård född 24/2 1907 ? ?