Sven-Åke och Anna-Lisa

Syskonen Sven-Åke och Anna-Lisa Olsson

Börje och Ove

Syskonen Börje och Ove Markus

Familjen Järk Anders

Från vänster, Järk Sven född 1923 Bus Anna Matsdotter född 1887 Järk Karin född 1919 Järk Anders Larsson född 1889 Järk Gunnar född 1925

Fest

Ingvar, Stunis Oskar, Stunis Gunnar, Bock Verner, ? och Flintull Frida