I soffan

Margit Erik Johan Larsson född 1893 Anna Matilda Persdotter född 1903

Bröllop

Arvid Knutz, Karin Hinders och Arne Stivell
,

Spinn-kväll hos Ulla

Karin till vänster Anna Matilda Persdotter född 1903 till höger Längst bort okänd

Karin och Margit

Karin Hinders och Margit Vikström

Vatten-skidor

Jerk-Sven åker vattenskidor

Mjölnaren i Mångbro kvarn

Oskar Eriksson född 1881 Han var mjölnare i Mångbro kvarn mellan 1907-1915 Fotograf Berg, Vikarbyn

Trapp Kerstin

Trapp Kerstin Andersdotter född 1877 7/1 Fotograf Andersson, Mora

Nils och Anna gifter sig

Sörbo Nils Matsson född 1880 28/5 gift 1907 med Bond Anna Olsdotter född 1883 27/11

Bond Erik

Bond Erik Matsson född 1883 17/5 Fotograf Wikander, Mora

Bos Anna

Bos Anna Andersdotter född 1874 11/6 Fotograf Wikander, Mora

Hinders Nils

Hinders Nils Andersson född 1876 24/2 Fotograf Andersson, Mora

Hinders Mats

Hinders Mats Andersson född 1879 8/5 Fotograferat i Uppsala

Familjen Hinders Anders 1904

Hinders Anders Andersson född 1870 16/9 hustru Svarf Anna Jönsdotter född 1872 11/3 Barnen från vänster; Erik Arthur född 1902 6/2 Albin Valdemar född 1899 14/4 Nils Paul född 1904 27/5 Ingrid Katarina född 1897 11/6 Ännu…

Kerstin och Karl gifter sig

Hinders Karl Andersson född 1885 13/12 gift 1913 med Kerstin Uleander född 1892 10/2 Orsa Fotograf Winbergh Orsa