Musik

Från vänster; Sören Boström, Ivar Påhls, Hasse Jonsson, Rune Håll, Sune Bondesson och Rolf Boström. Med ryggen mot kameran musiklärare Anders Hjälm. Lektionerna hade vi i missionshuset på Sollerön. Vid något tillfälle minns…