Johanna

Håll Johanna Andersdotter född 9/2 1892

Björka

Anna, Tore och Viola på skidtur i Björka

Viola

Viola Stenius född 16/7 1926