Två kvinnor

Två kvinnor

Familj

Familj

Man

Man

Man

Man

Man

Man

Man

Man

Kvinna i Wadena

Kvinna i Wadena

New York

New York

Avskedsfest för Amerikaresenärer

Avskedsfest för Amerikaresenärer

Avgång med Drottningholm

Avgång med Drottningholm

Avgång

Avgång

På väg till Amerika

På väg till Amerika

Medresenärer

Medresenärer

På fartyget

På fartyget

Snart i hamn

Snart i hamn

Stadsbild

Stadsbild

Besök hos Maria Norin i Brooklyn

Besök hos Maria Norin i Brooklyn

Tågstation

Tågstation

På tåget

På tåget

Tågresa

Tågresa

Tågresa

Tågresa

Sightseeing

Sightseeing

Besök hos Maria Hedlund Chicago

Besök hos Maria Hedlund Chicago

Besök hos Maria Hedlund Chicago

Besök hos Maria Hedlund Chicago

Vid parken

Vid parken

Vid tåget

Vid tåget

Rast

Rast

Paus någonstans i Amerika

Paus någonstans i Amerika

Tågresa

Tågresa

Sightseeing

Sightseeing

Hemma hos

Hemma hos

Hemma hos

Hemma hos

Rundresa

Rundresa

Svenska Vasa-logen

Svenska Vasa-logen

Sol Peter och Mångs Karin

Sol Peter och Mångs Karin

Håll Maria och Håll Anna?

Håll Maria och Håll Anna?

Bus Karl

Bus Karl

Daniel Samuel Andersson

Daniel Samuel Andersson

Hus i Oakland, Californien

Hus i Oakland, Californien

Anders

Anders