Flintgard

,
Flintgard, Kansberg, Björka fäbodar. Fotograf Anders Åkernäs 1950-talet. Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Gambelgard

,
Gambelgard, Svenbacken, Björka fäbodar. Skradergard skymtar till vänster. Fotograf Anders Åkernäs 1940-50 talet? Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Svenbacken

,
Svenbacken, Björka fäbodar. Till vänster syns Gambelgard. Närmast till höger skymtar Duhlbogard. Längst bort till höger Skradergard. Fotograf Anders Åkernäs 1947 Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Skradergard

,
Skradergard, Svenbacken, Björka fäbodar. Gambelgard skymtar i bakgrunden. Fotograf Anders Åkernäs 1947 Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Skradergard

,
Skradergard, Svenbacken, Björka fäbodar. Gambelgard skymtar i bakgrunden. Fotograf Anders Åkernäs 1947 Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Svenbacken

,
Svenbacken, Björka fäbodar Till höger syns Gambelgard. Närmast till vänster skymtar Skradergard. Längst bort till vänster Duhlbogard. Fotograf Anders Åkernäs 1945 Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Gambelgard

,
Gambelgard, Svenbacken, Björka fäbodar. Närmast till höger Duhlbogard. Längst bort till höger Skradergard. Fotograf Anders Åkernäs 1945 Bilden tillhör Leksands lokahistoriska arkiv.

Svenbacken

,
Svenbacken, Björka fäbodar. Gran klippt i fågelform av Bälter Anders Persson, som Ni kan se här. Till höger skymtar Gambelgard. Närmast till vänster Skradergard. Längst bort till vänster skymtar Duhlbogard. Fotograf Anders…

Flintgard

,
Flintgard, Kansberg, Björka fäbodar. Fotograf Anders Åkernäs 1944 Bilden tillhör Leksands lokalhistoriska arkiv.

Danielgard

,
Danielgard, Kansberg, Björka fäbodar. Fotograf Anders Åkernäs 1944 Bilden tillhör Leksands lokalhistoriska arkiv.

Danielgard

,
Danielgard, Kansberg, Björka fäbodar. Längst bort till vänster skymtar Måsangard. Längst bort i mitten skymtar Flintgard. Fotograf Anders Åkernäs 1944 Bilden tillhör Leksands lokalhistoriska arkiv.

Flintgard

,
Flintgard, Kansberg, Björka fäbodar. Vedboden till höger tillhör Danielgard. Fotograf Anders Åkernäs 1944 Bilden tillhör Leksands lokalhistoriska arkiv.

Svenbacken

,
Svenbacken, Björka fäbodar. Fågeln klippt av Bälter Anders Persson. Fotograf Anders Åkernäs 1942. Bilden tillhör Leksands lokalhistoriska arkiv.

Sarlarsgard

,
Sarlarsgard Björka fäbodar. Till vänster skymtar Kluckergard och Blixtgard. Fotograf Sixten Ferdman 1948

Kansberg

,
Vid en gårdsstädning på Flintgarden på 70-talet hittade vi delarna till skrindan och efter lite letande hade vi alla delarna för att sätta ihop en komplett höskrinda. Min morfar Bus Anders Olsson skänkte skrindan till ”gammelgården”…