Rysskullor

Från vänster, Karin Broman född 16/1 1907 Hilma Myrman född 7/8 1908 Agnes Broman född 16/1 1914 Rosa Broman född 2/7 1916

Hos Axel

Fr. vänster  Annmari–Sally Broman–Martin Broman–Bosse  Jansson..Anna Jansson

1924 Familjen Fors

Axel Fors född 1894 31/12 hustrun Anna Häll född 1900 16/8 Barnen från vänster; Märta Irene född 1921 8/10 Axel Mauritz född 1920 4/6 Selma Evelina född 1923 9/4  
,

1924 Håll och Hedmans barn

Stående: Anna-Maria Hedman, Ryssa, Håll Karin och Håll Anna Nilsson, Kulåra. Sittande: Gun Hedman, Ryssa och Håll Kerstin Matsson, Kulåra