1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

Mör Nils

2

Löv Martin

3

Junta Bror

4

?

5

Bock Verner

8

?

9

Masjerk Albin

12

Flint Helge

15

Jons Ellen

18

Rull Gun

20

Aina Håkansson

22

Påhls Sigrid

24

Bond Erik Persson

25

Ållas Mejt

26

Jans Ellen

1 Mör Nils
2 Löv Martin
3 Junta Bror
4
5 Bock Verner
6
7
8
9 Masjerk Albin
10
11
12 Flint Helge
13
14
15 Jons Ellen
16
17
18 Rull Gun
19
20 Aina Håkansson
21
22 Påhls Sigrid
23
24 Bond Erik Persson
25 Ållas Mejt
26 Karin
27
28
29