I gröngräset

Längst bak till vänster: Anna, Per, Lina. Lilla flickan i mitten är Inger. Längst ut till höger sitter Margit och Nils.

Jans Karin och Margit

Syskonen Jans Karin och Jans Margit. Karin är född 1922. Gift Schröder. Margit född 1924 – gift med Skräddar Karl Danielsson.

Klass 1 1944

Stående: Smiss Barbro, Tolla Ingegerd, Sol Elsa, Mian, Annikki( från Finland), Lås Alice, Stenis Majbritt, Bus Wega, Ingrid, Åse( från Norge), Påhls Berit Sittande: ?, Trapp Lasse, Ållanders Arne, Bom Åke, Bruter Anders, Hans Blomkvist,…